5.13

AppMgr III (App 2 SD, Hide and Freeze apps) lader os flytte apps fra vores telefonens interne hukommelse til en ekstern hukommelse samt frysning og skjule dem

AppMgr III (App 2 SD, Hide and Freeze apps) 5.13