r17b

Android NDK er det sæt af udviklingsværktøjer, der er nødvendige, så forskellige programmeringssprog kan kalde indfødte Java klasser med ARM og x86 support

Android NDK r17b