Narzędzia do tworzenia ikon

Imagicon 4.4

Imagicon 4.4

Freeware/Gratis 1.4 MB Angielski 09/11/10
IcoFX 2.6

IcoFX 2.6

Shareware 6.7 MB Angielski 16/01/14
IconLab 1.1

IconLab 1.1

Freeware/Gratis 1.1 MB Angielski 21/07/10
IconTweaker 1.1

IconTweaker 1.1

Freeware/Gratis 2.9 MB Angielski 22/07/10
Icon Snatcher 3.6.1

Icon Snatcher 3.6.1

Freeware/Gratis 793 KB Angielski 25/10/10
IconWorkshop 6.6.2.0

IconWorkshop 6.6.2.0

Shareware 36 MB Angielski 02/12/11
Pixelformer 0.9.6.3 rc3

Pixelformer 0.9.6.3 rc3

Freeware/Gratis 885 KB Angielski 04/11/10
ToYcon 0.9

ToYcon 0.9

Freeware/Gratis 267 KB Angielski 15/11/10
Icon Constructor 3.54

Icon Constructor 3.54

Shareware 4.3 MB Angielski 23/11/10
Icon Searcher 4.00 Polski

Icon Searcher 4.00

Shareware 12.7 MB Polski 25/04/13
AWicons Lite 10.2 Polski

AWicons Lite 10.2

Freeware/Gratis 5.1 MB Polski 09/02/11
IconUtils 5.20

IconUtils 5.20

Shareware 13 MB Angielski 28/12/11
Crystal Button InMotion! 3.2

Crystal Button InMotion! 3.2

Shareware 3.7 MB Angielski 01/03/10
Emoticon Maker 1.0

Emoticon Maker 1.0

Freeware/Gratis 169 KB Angielski 23/06/10
IconCool Studio 8.20

IconCool Studio 8.20

Shareware 11.8 MB Angielski 06/03/15