1.3.5.0

Program ESET SYSINSPECTOR jest zdolny do wykrywania wszelkich potencjalnych problemów w funkcjonowaniu naszego systemu operacyjnego, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego komputera

ESET SYSINSPECTOR 1.3.5.0