11.0.2

PlayStation Now usługi firmy Sony, który daje nam kolekcję gier wideo płaci miesięczne stawki zryczałtowanej. Pobierz klienta systemu Windows, aby uzyskać dostęp z komputera PC

PlayStation Now 11.0.2