4.33

Tune Sweeper jest to narzędzie, z którego można naprawić problem z kolekcji muzyki iTunes, takich jak zduplikowanych utwory lub tych, które może straciłeś

Tune Sweeper 4.33