SDK 5.9

WiFi-Manager rezolvă problemele de compatibilitate dintre Wireless Zero Configuration și native WiFi utilizate de Windows XP și, respectiv, Windows Vista

WiFi-Manager SDK 5.9