2.2

Abbasi TV är ett program som ger användarna möjlighet att njuta av TV via IPTV-protokollet och lyssna på TV-kanaler från Indien, Pakistan och Turkiet

Abbasi TV 2.2