1.3

Disorder är ett strids action spel för 100 spelare i lag om fem där du måste kämpa för resurser och energi i en futuristisk miljö

Disorder 1.3