1.0.1

Kiss of Darkness är en interaktiv roman där huvudpersonen är en polistjänsteman som undersöker en rad mord samtidigt finna kärlek

Kiss of Darkness 1.0.1