4.0.22

Om du vill skapa en egen databas för att styra böckerna i biblioteket kan du med Libib för Android-enheter bekvämt hantera det

Libib 4.0.22