1.2.1

Magikoly är ett foto redaktör för Android specialiserade på att förbättra ansikten. Justera och åtgärda brister på porträtt och förbättra de egenskaper som ska framhävas

Magikoly 1.2.1