315.0.0.14.109

Messenger Lite är den lätta versionen av Instant Messaging och Chat-klient av Facebook för beredd för low-end-enheter och dåliga Internet-anslutningar

Messenger Lite 315.0.0.14.109