0.6.0

Pencil Rush 3D är en avslappnad match där vi måste komma förbi hindren på en bana samtidigt som vi lämnar ett spår av färg tills vi kommer till mållinjen

Pencil Rush 3D 0.6.0