2.1.5

Det franska ministeriet för sociala frågor och hälsa erbjuder användarna en ansökan om att få kontakt och hjälpa till att kontrollera spridningen av coronavirus: StopCovid France

TousAntiCovid 2.1.5