0.8.5

Tachiyomi är en öppen källkod Android mobil applikation fungerar som en manga läsare, Downloader och katalogisatör med till gång till massor av online-förråd

Tachiyomi 0.8.5