0.66

Termux är en Linux termin ALE mula Tor för Android som också innehåller en enorm samling på Installerbara paket och kräver inte böka vår enhet

Termux 0.66