4.7.0

U-dictionary är en app för att översätta från engelska till andra språk och en dubbelriktad ordbok som låter oss söka efter innebörden av ord och fraser

U-dictionary 4.7.0