6.60

WhatsAppMA för Android är en mod för WhatsApp att anpassa gränssnittet i Instant Messaging och chat app och att få tag på nya ytterligare funktioner

WhatsAppMA 6.60