12.0

Numbers kan du arbeta bekvämt med kalkyl blad från din iPhone. Infoga och redigera alla typer av element med dess mer än 250 funktioner tillgängliga

Numbers 12.0