1.7.2

Wolfram Alpha besvarar frågor om något kunskaps område. Wolfram Alpha använder knappast något batteri eftersom det söker efter information om molnet

Wolfram Alpha 1.7.2