5.1.0

Bodhi Linux är en distro med ett design koncept som skiljer sig från andra som Fedora eller Ubuntu. Bodhi Linux utnyttjar upplysningen Windows Management

Bodhi Linux 5.1.0