2.0 r89

WiFite för Linux är ett bra användbart verktyg som du kan granska trådlösa nätverk i ditt område, genom att automatisera sina funktioner med en serie instruktioner

WiFite 2.0 r89