3.2

Actual ODBC Driver Pack kan du komma åt alla databaser. Ladda Actual ODBC Driver Pack ner, det är lösningen att arbeta med de flesta databaser

Actual ODBC Driver Pack 3.2