1.9.5

Apple Pi Baker kan du blinka ditt SD-kort för att installera på den program vara du behöver för att kunna använda en Raspberry pi, såsom Raspbian eller Arch Linux

Apple Pi Baker 1.9.5