1.0.4

Anpassa program dockan i Mavericks och Yosemite genom att hämta cDock. cDock gör att du kan byta teman och konfigurera dess olika aspekter

cDock 1.0.4