1.4.2

Soda Player är en multimedias pelare för macOS plattformar, kompatibel med att spela upp videor via streaming via torrents samtidigt som vi bevarar vår integritet

Soda Player 1.4.2