5.122

Fix och öppna korrupta Access-databasfiler tack AccessFIX vare. Öppna en korrupt databas på din dator när du AccessFIX laddar ner kommer att vara möjligt

AccessFIX 5.122