15.2.1

Davinci Resolve är favorit färg sortering film-postproduction verktyg för Windows för de allra flesta yrkesverksamma inom den audiovisuella sektorn

Davinci Resolve 15.2.1