4.2

DearMob iPhone Manager är ett alternativ till iTunes för att hantera din iPhone. Göra nya säkerhets kopieringar eller återställa äldre för att hålla din iPhone fungerar

DearMob iPhone Manager 4.2