Med Google Backup and Sync för PC kan du skapa automatiska säkerhets kopior av dina mappar och synkronisera deras innehåll med Google Drive och Google Foto

Google Backup and Sync