1.0.0-2482

IBM SPSS Statistics är ett avancerat mjukvaru program utvecklat av IBM för PC för att utveckla och bearbeta statistisk data för att hitta trender och variabler

IBM SPSS Statistics 1.0.0-2482