2016 16.0.9226.2114

Med de verktyg som erbjuds Microsoft Publisher av du kan skapa dina egna publikationer och redigera dem: designa layouten för alla typer av tryckta dokument

Microsoft Publisher 2016 16.0.9226.2114