365 16.0.14527.20234

Med de verktyg som erbjuds Microsoft Publisher av du kan skapa dina egna publikationer och redigera dem: designa layouten för alla typer av tryckta dokument

Microsoft Publisher 365 16.0.14527.20234