365 16.0.12228.20364

Med de verktyg som erbjuds Microsoft Publisher av du kan skapa dina egna publikationer och redigera dem: designa layouten för alla typer av tryckta dokument

Microsoft Publisher 365 16.0.12228.20364