Din båt har sjunkit, och du måste bidra till överlevnaden av stammen som räddade dig genom att ladda My Tribe ner. Gör din egen stam utvecklas i My Tribe

My Tribe