2.5.4.0

NetSpeedMonitor är ett verktyg för att övervaka hastigheten på din Internet-anslutning på din dator, både uppströms och nedströms. Ta notis om möjliga stillestånds tider

NetSpeedMonitor 2.5.4.0