1.42

SiteShoter är kapabel att ta skärm dum par av en hel webbplats mycket lätt. Konfigurera SiteShoter efter dina behov och förenkla den här processen

SiteShoter 1.42