Service Pack 1

Optimismen hur Fönstren Vista arbeten och dess utförande en Windows Vista SP1 gång du data överför gratis, den första tjänst Packe för den OS vecklat upp vid Mikroskop

Windows Vista SP1 Service Pack 1